Skip to main content

Folksoundomy: Fringe and Off-Center

Folksoundomy: Fringe and Off-Center

PART OF
Folksoundomy: A Library of Sound
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Folksoundomy: Fringe and Off-Center
audio
eye 4,354
favorite 3
comment 1
SVERIGE SETT UTIFRÅN Sverigekorrespondenten för den brittiska dagstidningen The Observer i Sverige på 1960-talet hette Roland Huntford. 1971 kom hans The new totalitarians ut och året därpå i översättning som Det blinda Sverige. På 300 lättlästa sidor tecknar han bilden av ett halvt västerländskt nordligt land som mer har med Sovjetunionen att göra än med Europa. Förtrycket är inte lika öppet som under den kommunistiska diktaturen men i sak samma ofrihet och dyrkan av...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topic: Det Blinda Sverige